Kako nastaje proziran sapun?

Igra svjetlosti čini prozirne sapune najljepše među svim sapunima! Prozirni sapuni se sastoje od kristala koji su zaustavljeni u svom rastu i sunčeva svjetlost se može probiti kroz sapun.

 

Tijekom saponifikacije svaki sapun prolazi kroz koloidnu fazu. Koloid je sličan gelu, sastavljen od većih molekula, ali dovoljno malih da ostanu suspendirane u tekućem mediju bez taloženja na dnu. Kako se sapun hladi, počinju se razvijati dugi vlaknasti kristali. Ti kristali se povećavaju, nastaje ih sve više i sve se više međusobno preklapaju. Zrake svjetlosti više ne mogu prolaziti kroz sapun, postepeno nestaje translucencija (prozirnost) koloidnog stanja i sapun postaje mutan.

prozirni sapuni

Transparentni sapun izrađuje se toplim postupkom. Postupak je sasvim isti kao i kod svih ostalih sapuna dobivenih toplim postupkom. Razlika je samo u jednom momentu, a to je moment kada sapun pređe u koloidnu fazu. Svi sapuni tijekom izrade prolaze koloidnu fazu, samo vjerojatno niste na to nikad obraćali pažnju. Ovaj moment je ključan u izradi prozirnih sapuna. U tom momentu se dodaju otapala: alkohol, glicerin i vodena otopina šećera. Ova otapala drže sapunsku masu u koloidnom stanju i suzbijaju razvoj velikih kristala. Transparentni sapuni sadrže kristale, ali su toliko mali da svjetlosni valovi mogu prolaziti kroz sapun. Transparentnost se definira ka sposobnost da se slova veličine 14 točaka pročitaju kroz debljinu sapuna od 0,25 incha (oko 6 mm).

prozirni sapuni

Piše: Sunčica P.