Pažnja! Crveno označeni aditivi mogu biti štetni za zdravlje !!!

Plinovi za pakiranje i potisak

služe za istiskivanje namirnica iz posebnih posuda pod tlakom. Najčešće se rabe ugljični dioksid (E290), dušikov oksid (E942). Najpoznatiji proizvod u kojem se upotrebljava potisni plin je tučeno slatko vrhnje u sprej-dozi. Potisni plinovi se upotrebljavaju i u proizvodnji biljnih masnoća i biljnih ulja u spreju. Argon (E938), helij (E939), dušik (E941) dodaju se pakovini prije, za vrijeme ili nakon pakiranja. Na taj način se iz pakovine istiskuje zrak, a namirnicama poput voća, povrća, mesa, sira produžuje trajnost.

E949 VODIK

Prirodni plin za potisak, plin za pakiranje, pomoćna tvar u procesu proizvodnje. Zapaljiv i eksplozivan. Bezopasan za ljudsko zdravlje.

30.11.2011.