Oštri žednjak

Latinski Sedum acre

Porodica tustike, Crassulaceae

Narodna imena: šiljati žednjak, papreni žednjak, ljuti jarić

Oštri žednjak (Sedum acre L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice tustika (Crassulaceae). Prirodno je rasprostranjena na području Europe. U Sjevernoj Americi, Novom Zelandu i Japanu smatra se udomaćenom. Raste na sunčanim, suhim i siromašnim zemljištima, kamenitim brežuljcima, na suhim livadama, većinom u područjima blizu mora. Često se uzgaja oko kuća kao ukrasna biljka u kamenjarima ili kao prekrivač tla. Možemo ga razmnožavati sjemenom ili dijeljenjem. Potrebno im je dobro drenirano tlo. Otporan je na sušu.

Oštri žednjak

Oštri žednjak smatra se otrovnom biljkom no listovi su jestivi u skromnim količinama. Paprenog su okusa, mogu se sušiti, mljeti i koristiti u obliku praha kao začin. Sušenje traje dugo jer listovi imaju puno vode no osušeni se smatraju sigurnima a bogati su vitaminom C.

Oštri žednjak

Piše: Sunčica Pećnjak