Jednogodišnja krasolika

Latinski Erigeron annuus

Porodica glavočike, Asteraceae

Jednogodišnja krasolika je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Jednogodišnja krasolika smatra se invazivnim korovom. Potječe izgleda iz Sjeverne Amerike, ali danas je ima posvuda. Uglavnom, čini se da krasoliku baš i ne vole pretjerano premda su joj, barem kod nas, dali tako lijepo ime. Latinsko ime roda Erigeron složenica je od starogrčkih riječi eri (rano) i geron (starac), čime se ukazuje na bijele dlačice plodova koji se stvaraju nakon cvjetanja. Ime vrste annuus znači jednogodišnji.

 

Izrazito je otporna, agresivna i kompetitivna je autohtonoj vegetaciji koju istiskuje svojom pojavom. Travnjaci koji se koriste za sijeno nisu prikladni ako je previše ove vrste jer stoka izbjegava sijeno u kojem je ova biljka prezastupljena. Ova biljka raste na svim tipovima staništa, od kontinentalnih do submediteranskih. Čak niti više nadmorske visine nisu prepreka za rast ove biljke.

jednogodišnja krasolika

Iz listova krasolike ekstrakcijom su izolirani bioaktivni derivati kafeinske kiseline. Testiranja tih izoliranih derivata pokazuju dobre antioksidativne i neuroprotektivne učinke na živčane stanice.

jednogodišnja krasolika

Piše: Sunčica Pećnjak