Sapunski kalkulator

 

Ovo je prvi sapunski kalkulator na hrvatskom. Dakle, ako vam se ne da pješke računati, cijeli recept možete brzo kreirati pomoću ovog programčića.

 

Najprije izaberete popust i odredite vrstu lužine (NaOH ili KOH). Nakon toga birate vrstu masnoće i upisujete količinu masnoće u gramima. Upisujete samo broj bez mjerne jedince. Klikom na gumb "dodaj novu masnoću", dodajete novu vrstu masnoće u recept i ponovno određujete vrstu masnoće i količinu. Kada ste dodali sve potrebne masnoće i odredili njihove količine, pritisnite na gumb "završi i napravi recept". Sva prikazana polja moraju biti ispunjena da bi se kreirao recept. Masnoće koje dodajete možete i brisati ako se predomislite. Masnoću brišete pritiskom na X.

 

Moguće je da će se vrijednosti recepta razlikovati od drugih sapunskih kalkulatora koje nalazite na internetu. To je posljedica različitih vrijednosti SAP faktora. Vrijednosti SAP faktora preuzela sam http://www.certified-lye.com/lye-soap.html.

 

Ugodno korištenje!